Izjava o zasebnosti

ALLFLEX d.o.o., Cesta II/25, 3320 Velenje, Slovenija (v nadaljevanju besedila Allflex d.o.o.), kot prodajalec in upravljalec spletne trgovine www.allflex.si sledi veljavnim predpisom s ciljem zaščite zasebnosti svojih kupcev, zlasti pa Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR). S tem dokumentom je opisano, kako in katere podatke Allflex d.o.o., pridobiva in obdeluje, s kakšnim namenom, na podlagi katere pravne osnove, s kom in zakaj jih deli, katere zaščitne mere izvaja in katere so vaše pravice glede dostopa do osebnih podatkov, njihovih sprememb, odstranjevanja in tudi o pravici do ugovora.

Pričujoča izjava o zasebnosti se nanaša na zaupnost osebnih podatkov, pridobljenih v okviru

naslednjih procesov:

– oddaja naročila v spletni trgovini
– med pošiljanjem povpraševanja po spletnem obrazcu, ki se nahaja na spletni strani;
– med izmenjavo podatkov po e-pošti;
– po telefonski poti;
– med stikom po družbenih omrežijh.

Prosimo Vas, da pozorno preberete pravila in pogoje uporabe vaših osebnih podatkov, pridobljenih s strani Allflex d.o.o. z namenom izvajanja prodaje ter drugih marketinških in prodajnih aktivnosti.

Allflex d.o.o., se obvezuje, da bo zaščitil osebne podatke kupcev, in sicer tako, da bo pridobil samo osnovne podatke o kupcih, ki so nujni za izpolnitev naših obveznosti; kupce bo informiral glede načina uporabe pridobljenih podatkov, jim redno omogočal možnost izbire glede uporabe njihovih podatkov, vključno z možnostjo, ali želijo ali ne, da se njihovo ime odstrani s seznamov, ki se uporabljajo za marketinške kampanje. Vsi podatki o kupcih so strogo varovani in dostopni le zaposlenim, ki jih nujno potrebujejo za opravljanje dela.

Vsi zaposleni v podjetju Allflex d.o.o., in poslovni partnerji so odgovorni za spoštovanje načela zaščite zasebnosti.

Allflex d.o.o., ščiti zasebnost kupcev storitev tako, da med izvajanjem iskanih storitev in obveščanjem ob naših storitvah, uporablja izključno tiste podatke, ki jih je uporabnik pripravljen prostovoljno dati.

Vaše osebne podatke bomo za namene odpošiljanja blaga posredovali našim pogodbenim dostavnim službam in računovodskemu servisu, ki so prav tako obvezane varovati vaše podatke v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Obvezujemo se, da osebnih podatkov ne bomo prodajali ali prenašali drugim tretjim osebam. Vsak kupec, ki ima kakršna koli vprašanja glede osebnih podatkov, lahko pošlje e-sporočilo na e-naslov info@allflex.si.

Osebni podatki kupcev, ki so pridobljeni med obdelavo, so:

  1. IME IN PRIIMEK
  2. PREBIVALIŠČE
  3. NASLOV ZA DOSTAVO
  4. E-NASLOV
  5. TELEFONSKA ALI MOBILNA ŠTEVILKA

Navedene osebne podatke uporabljamo izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje potrdila o prejemu naročila, računov, obvestila o odpremi pošiljke in ostalo potrebno komunikacijo s kupcem v zvezi z vračili ali menjavami blaga, reklamacijami, stornacijami…)

V primeru vračila blaga, nam mora kupec posredovati tudi številko osebnega bančnega računa, kamor mu lahko vrnemo kupnino.

Za točnost podatkov, ki jih vnesete uporabniki, ne odgovarjamo.

Za potrebe zagotavljanja varnosti, se zbirajo tudi IP naslovi iz katerih uporabniki dostopajo do spletnega mesta.

Obdobje, v katerem bodo osebni podatki shranjeni

Allflex d.o.o., shranjuje nujne osebne podatke trajno oziroma do zahtevka po izbrisu osebnih podatkov s strani kupca. Izdani računi se hranijo tudi v pisni obliki v skladu z zastaralnim rokom (10 let). V primeru zahtevka po izbrisu, se podatki brišejo oziroma anonimizirajo v okvirih zakonskih možnosti (zastaralni roki).

Vaše pravice na podlagi danih privolitev

Posameznik lahko od upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahteva, da stalno ali začasno preneha z uporabo njegovih osebnih podatkov v prej navedene namene. Takšno zahtevo lahko kadarkoli naslovi na e-naslov info@allflex.si in podrobno navede, katere privolitve želi preklicati.

Poleg tega ima tudi naslednje pravice:

– pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v povezavi z njim, pri čemer lahko upravljavec uporabi vsa razumna sredstva za preverjanje istovetnosti posameznika, čigar so osebni podatki, posebej v primeru spletnih storitev in spletnih identifikatorjev,
– pravico do dopolnitve ali popravka netočnih podatkov, zbranih v povezavi z njim, pri čemer lahko upravljavec uporabi vsa razumna sredstva za preverjanje istovetnosti posameznika, čigar so osebni podatki, posebej v primeru spletnih storitev in spletnih identifikatorjev,
– pravico do »pozabe«, torej izbrisa vseh podatkov v okviru zakonskih možnosti,
– pravico do prenehanja uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja,
– pravico do avtonomnega odločanja o uporabi osebnih podatkov, ki temelji na avtomatizirani obdelavi,
– pravico do vložitve pritožbe proti upravljavcu osebnih podatkov pri nadzornem organu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov

Postopek uveljavljanja pravic

Seznanjamo vas, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovite v pisni obliki na upravljavca na e-naslov info@allflex.si.

Seznanjamo vas, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da ni možna zanesljiva identifikacija.

Seznanjemo vas, da mora upravljavec na vašo zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Vse pravice lahko uveljavite tudi tako, da nas o vaši zahtevi obvestite s priporočenim pismom na naslov: ALLFLEX d.o.o., Cesta II/25, 3320 Velenje, Slovenija, s pripisom zadeve GDPR – vsebina zahtevka, pri čemer je vsebina zahtevka lahko ena izmed zagotovljenih pravic: dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave podatkov, blokiranje obedalave podatkov, izbris osebnih podatkov, ugovor na obdelavo podatkov, prenos podatkov.